سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) تسلیت!

امام همه عاشـقانه ها

به مناسبت 14 خرداد سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قیام خونین 15خرداد

نام تو پر شده است کـران تا کرانه ها
هر جا که رو کنم ز تـو بینم نشانه ها
دستــم نمی رسد به تماشـای تو دگر
ای روح پر کشیـده ی در بی کرانه ها
از سوگِ یـار رفته نشد طاقتی، که لب
بر هم نهم زگفتــن این شاعــرانه ها
از جای خالی تـو جماران چه پیر شد
گیرد ز هر شکستـه دل، از تو نشانه ها
حلقـه زدیـم مثـل یتـیمان به دور هم
اشـک است ترجمـان تمـام بهـانه ها
ای خفتـه در جوار شهیـدان لاله گون!
روح خـدا! امــام همـه عاشــقانه ها!
بر پشت خصم خیره این انقلاب هست
از تـو هنـوز جای دو صـد تازیانه ها
بعد از تو ای بهـار! نسیمی امیـد بخش
وا میکـند به بــاغ تمــام جـوانـه ها
پا را به روی تـارک خـورشید می نهیم
ماییـم از تبـــــار همـه جـاودانـه ها
تا خـط و مشی و راه تـو باشد مـرام ما
((ثبـت است بر جریــده عالـم دوام ما))
شاعر: محمود قاسمی

/ 2 نظر / 32 بازدید
چرک نویس

دادا قربونت برم.از لطف شماس که ما اینجاییم چاکر خواتیم

بازباران

سلام با یه مطلب جدید و مهم به روزیم حتما سربزنید[گل]