پست های ارسال شده در آبان سال 1391

اساس نماز

  حبّ حیدربوَد اساس نماز            عجّلوا بالصلاة قبل الموت مهـــر او مایه ی حیاة همه            عجّلوا بالحیاة قبل الفوت    
/ 0 نظر / 7 بازدید